Ontmoet de leukste moslimsingles op MoslimPartner.nl


De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de originele versie, en is de enige wettelijk bindende versie. De vertaling naar andere talen is enkel indicatief en ter informatie.


1. WEBSITE GEBRUIK


Het gebruik van de website ‘www.moslimpartner.nl’, hierna: Website, is onder voorwaarde van acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. U wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben, voordat u deze Website zult gaan gebruiken, ongeacht of u zich wel of niet ingeschreven heeft als een lid. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken. U kunt dan ook geen gebruik maken van de aangeboden Diensten, zijnde het faciliteren van het in contact laten treden van de leden.

2. GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Deze Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen u en de eigenaren van Moslimpartner.nl, hierna: de Onderneming, met betrekking tot het gebruik van de Diensten en de Website (de "Overeenkomst").

3. LIDMAATSCHAP

3.1 Toegang - Het is een vereiste dat u 18 jaar of ouder bent om u als lid van de Website in te mogen schrijven of om deze Website te mogen gebruiken. Door deze Website te gebruiken, neemt u de verplichting op zich, en staat u er voor in dat u het recht, de toestemming en de bevoegdheid heeft om deze Voorwaarden aan te gaan alsmede te kunnen voldoen aan alle Algemene Voorwaarden.

3.2 Lidmaatschap - U kunt kosteloos lid worden van de Website en gebruik maken van de aangeboden Diensten. Het gratis lidmaatschap, hierna te noemen Member, zal u enkel het recht geven om deel te nemen aan een gedeelte van de mogelijkheden welke deel uit maken van onze Diensten. Om toegang te krijgen tot extra mogelijkheden, zult u een betalend abonnee van de Website moeten worden. Dienovereenkomstig, is het gebruik van deze extra mogelijkheden afhankelijk van de betaling van de daaraan gerelateerde abonnementskosten.

3.3 Abonnements types en kosten - Abonnementstypes en hun corresponderende kosten worden vermeld op de "Opwaarderen Lidmaatschap" pagina. Deze abonnementskosten zijn onder voorbehoud van eventuele aanpassingen, deze aanpassingen zullen worden gepubliceerd op de hierboven genoemde pagina van de Website.


3.4 Member ID en wachtwoord - Als deel van de member-inschrijvingsprocedure, is het vereist dat u een member ID (gebruikersnaam) en wachtwoord kiest. Wij kunnen weigeren een gebruikersnaam te accepteren op basis van een willekeurige reden, inbegrepen dat de voorgestelde member ID iemand anders representeert, illegaal is of zou kunnen wezen, beschermd is door een handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht, vulgair of aanstootgevend is, voor verwarring kan zorgen, zoals wij dat bepalen in onze absolute discretie. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw member ID en wachtwoord (inclusief alle activiteiten uitgevoerd onder uw Member ID en wachtwoord) en gaat akkoord met het niet overdragen of doorverkopen van uw gebruik en toegang van de Website aan derden. Als u reden hebt om te geloven dat uw account niet langer veilig is, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en direct uw wachtwoord te veranderen door middel van het bijwerken van uw account informatie.

3.5 Betaling - In het geval dat wij een automatische betalingsfaciliteit verschaffen voor de betaling van abonnementskosten van toepassing op het door u gekozen abonnementstype, machtigt u hierbij de Onderneming om deze kosten op een terugkerende, automatische wijze in rekening te brengen (binnen een aanvaardbare tijd voordat uw huidige abonnement verloopt).

 

4. DE DIENSTEN

De aangeboden Diensten zijn een internet informatie service welke het contact tussen members vergemakkelijkt die al dan niet op zoek zijn naar vriendschap of een relatie. Het is geen 'marriage broker' (huwelijksmakelaar) service, 'mail order bride' (postorder bruid) service, noch een 'matchmaking' (koppelings-) service. De Onderneming heeft geen enkele verplichting om te bemiddelen tussen u en een willekeurig ander lid.

5. VERPLICHTING VAN GEBRUIKER

5.1 Eigen Risico - U erkend dat uw gebruik van de Diensten en de Website uitsluitend en volledig voor uw eigen rekening en risico is.

5.2 Accurate informatie - U vertegenwoordigt, staat er voor in en neemt de verplichting op u tot het verschaffen van informatie aan de Website en de Onderneming, welke accuraat is in elk respect, dat u deze Overeenkomst niet schendt en niet nadelig is voor geen enkele persoon op wat voor manier dan ook.

5.3 Geen vertrouwelijke informatie - U stemt er mee in dat de door u verschafte informatie, behalve alle Persoonsgegevens (welke uw volledige naam, e-mail adres, postadres en telefoonnummer etc. bevat) die gereguleerd wordt door ons Privacybeleid, behandeld wordt als niet-vertrouwelijke informatie en niet vallende onder eigendomsrechten en we dusdanige informatie mogelijk zonder beperking kunnen gebruiken. In het specifiek stemt u toe dat de Onderneming dusdanige materiaal of informatie (inclusief foto’s, video of audio opnames) gebruikt om een database voor een willekeurige website in eigendom van en beheert door de Onderneming en soortgelijk aan de Website op voorhand te vullen. U stemt er mee in dat dusdanig materiaal of informatie door u verschaft, beschikbaar wordt gesteld aan andere members of gebruikers van de Website om gelezen te worden.
 

5.4 Informatie beschikbaar overzees - U stemt er mee in dat de door u verschafte informatie (inclusief Persoonsgegevens anders dan uw volledige naam, e-mailadres, thuisadres of telefoonnummers) verzonden wordt aan members welke in landen verblijven anders dat het land waarin u verblijft.

5.5 Toegewezen copyright - U stemt er mee in dat alle auteursrechten die voorbestaan in materiaal of informatie welke u heeft verschaft worden toegewezen aan de Onderneming. U zult geen materiaal of informatie versturen, overdragen of op een andere manier verschaffen waarvan de auteursrechten in eigendom zijn van een ander persoon of entiteit en staat er voor in dat alle materiaal en informatie welke door u verschaft wordt oorspronkelijk werk van u is en geen derde partij als bron heeft.

5.6 Legale toegang - U staat er voor in dat uw toegang tot de Website en het gebruik van de Diensten niet illegaal of verboden is door wetten welke op u van toepassing zijn. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de rechtsgeldigheid van uw acties onder welke toepasbare wet dan ook.

5.7 Blootstelling aan virussen - U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de procedure die u bewerkstelligt om toegang te krijgen tot de Website u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computer codes of andere vormen van interferentie welke uw eigen computer systeem kunnen beschadigen. Om twijfel te voorkomen, accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor wat voor interferentie of schade aan uw computer systeem dan ook, welke zich voordoet in verband met het gebruik van onze Diensten, de Website of gelinkte Website.

5.8 Inhoud van profiel – U bent exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van uw profiel, berichten, video en audio berichten en andere materialen die u upload naar de Service of overdraagt aan andere members van onze Diensten.

5.9 Interactie met members – U bent exclusief verantwoordelijk voor de interactie met andere leden van onze Diensten.

5.10 Negatieve bedingen - U vertegenwoordigt, staat er voor in en komt overeen dat:

(a) u geen door u aan onze Diensten verschafte informatie zult onthullen aan iemand zonder voorafgaande toestemming van de persoon die deze aan u heeft verschaft;

(b) u onze Diensten niet zult gebruiken om deel te nemen in welke vorm van pesterij of aanstootgevend gedrag dan ook, inclusief maar niet beperkt tot seksueel en/of racistisch, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen, treiterend, minachtend, lasterlijk, of bezwaarlijk materiaal van welke soort dan ook, noch enig onwettig of illegaal materiaal, noch enig materiaal welke de rechten van een andere partij overtreedt of schendt (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten);

(c) u geen "spam", kettingbrieven, ongewenste mail zult overdragen en niet deel zult nemen in welke ongewenste massadistributie van e-mail dan ook;

(d) u onze Diensten of de Website niet zult gebruiken voor onrechtmatige commerciële doeleinden;

(e) u geen verzoek of poging tot verzoek zult doen om geld van welke member of andere gebruiker van onze Diensten of de Website dan ook.

(f) u onze Website niet zult gebruiken om materiaal te verspreiden, te promoten of op een willekeurige andere manier bekend te maken welke verzoeken bevat om financiering, reclame of verzoeken om goederen en services;

(g) u anderen niet zult lastig vallen door herhaaldelijk te proberen met iemand te communiceren die duidelijk heeft gevraagd om de communicatie te staken;

(h) u geen materiaal zult publiceren of overdragen welke virussen of andere computer code, bestanden of programma's bevat welke ontworpen zijn om de functionaliteit van computer software of hardware te beperken of vernietigen; en

(i) u op welke manier dan ook geen contact informatie zult publiceren of overdragen in uw publiek beschikbare informatie waaronder en zonder beperking, e-mail adressen, telefoonnummers, postadressen, URL's, of volledige namen.

6. INFORMATIE

6.1 Toezicht informatie - Wij behouden ons het recht voor om toezicht te houden op alle profielen, berichten, chat, instant berichten en video en audio opnames om er voor te zorgen dat deze voldoen aan deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Bewerken van informatie - Terwijl wij niet elk bericht of ander gepubliceerd materiaal inspecteren en kunnen inspecteren, en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van berichten of materialen, behouden wij ons het recht voor, maar hebben geen enkele verplichting om berichten of materiaal (inclusief profielen, berichten, video en audio opnames) te verwijderen, verplaatsen of te bewerken waarvan wij, in onze eigen discretie, achten dat die deze Algemene Voorwaarden schenden of op een andere manier onacceptabel zijn.

6.3 Beveiliging van informatie - Spijtig genoeg, kan van geen enkele data transmissie over het internet worden gegarandeerd dat deze compleet beveiligd is. Terwijl we streven om dergelijke informatie te beveiligen, staan wij niet in en kunnen wij niet in staan voor de beveiliging van welke informatie die u naar ons verstuurt dan ook. Derhalve wordt alle informatie die u naar ons verstuurt, verzonden voor uw eigen rekening en risico. Desalniettemin, wanneer wij uw data ontvangen, zullen wij gepaste stappen ondernemen om de veiligheid van de verzonden informatie te waarborgen.

7. BEPERKT GEBRUIK

Behoudens onze schriftelijke toestemming, zal aan u alleen voor persoonlijk gebruik toegang tot de Website worden verschaft. Het is u toegestaan om een kopie van welke informatie dan ook van de Website af te drukken voor persoonlijk gebruik, tenzij het afdrukken uitdrukkelijk is verboden. Het is niet toegestaan om de door ons verschafte informatie publiekelijk te gebruiken.

8. ADVERTENTIES

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties (indien van toepassing) die op de Website (inclusief hyperlinks naar websites van de adverteerders zelf) verschijnen, ligt uitsluitend bij de adverteerders. De plaatsing van zulke advertenties vormt geen aanbeveling of bevestiging van het product of service van de adverteerder door de Onderneming. Elke adverteerder is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor elke gemaakte representatie in verband met zijn of haar advertentie.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Eigendom - De Onderneming behoudt zich het recht, de bevoegdheid, en het belang van onze Diensten, de Website en de corresponderende eigendomsrechten voor en behoudt alle rechten welke niet expliciet aan een derde toegekend zijn.

9.2 Copyright - Het copyright van onze Diensten en de Website (inclusief tekst, illustraties, logo's, iconen, geluidsopnames en software) is in eigendom van of gelicenseerd door de Onderneming. Op de volgende doeleinden na, en onderworpen aan de voorwaarden beschreven in de "Copyright Act 1968 (Cth)" en soortgelijke wetgeving welke op uw locatie van toepassing is, en behalve daartoe expliciet gerechtigd door deze Algemene Voorwaarden, is het niet toegestaan om op enigerlei wijze of enige manier:

(a) enig deel van onze Diensten of de Website aan te passen, reproduceren, opslaan, verspreiden, afbeelden, voltooien, publiceren of afgeleide werken te maken;

of

(b) informatie, producten of diensten verkregen van welk deel van de Service of de Website dan ook te commercialiseren; zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

9.3 Handelsmerken - Behalve indien anders aangeduid, is elk werk of apparaat aan welke een ™ of ® symbool is toegevoegd een geregistreerd handelsmerk. Als u welk handelsmerk in eigendom van de Onderneming dan ook gebruikt ter verwijzing naar onze activiteiten, producten of services, is het vereist dat u een verklaring bijsluit welke het handelsmerk van de Onderneming toeschrijft. Het is vereist dat u geen handelsmerken gebruikt:

(a) als een geheel of als deel van uw handelsmerken;

(b) verbonden met activiteiten, producten of diensten welke niet van ons zijn;

(c) op een manier welke verwarrend, misleidend of verraderlijk kan zijn; of

(d) op een manier welke ons of onze informatie, producten of services minacht (inclusief en zonder beperking, de Diensten en de Website).

10. GELINKTE WEBSITES

10.1 Links alleen voor gemak - De Website kan links naar andere websites ("Gelinkte Website") bevatten. Deze links worden alleen voor gemak verschaft en blijven niet noodzakelijk actueel of onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy uitoefening verbonden met de Gelinkte Websites.

10.2 Geen aanbeveling - Onze links naar Gelinkte Websites behoren niet te worden opgevat als een aanmoediging, goedkeuring of aanbeveling door de Onderneming van de eigenaren of beheerders van de Gelinkte Websites, of van welke informatie, illustraties, materialen, producten of services dan ook naar waar wordt verwezen of bevat op de Gelinkte Websites, tenzij en tot zover het tegendeel is bedongen. Wij bevelen aan dat u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van een Gelinkte Website bekijkt voordat u deze gebruikt.

11. PRIVACY BELEID

Wij nemen de verplichting op ons tot het voldoen aan ons Privacybeleid welke zich op de Website bevindt.

12. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Geen garantie betreffende accuraatheid - Wij maken geen aanspraak of garanties op dat het materiaal of de informatie verschaft via onze Diensten of op de Website (inclusief elk willekeurig member profiel, advies, mening, mededeling of andere informatie afgebeeld, geupload of gedistribueerd door de Onderneming of een willekeurige member, persoon of entiteit) betrouwbaar, accuraat of compleet is, of dat toegang tot onze Diensten of Website ononderbroken, op tijd of beveiligd is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies voortkomend uit welke handeling of vertrouwen dan ook, door u in informatie of materiaal door onze Diensten of de Website verschaft. U zult zelf navraag moeten doen voordat u handelt naar of vertrouwt op informatie of materiaal welke van de Website lijkt te komen. U erkend dat welke afhankelijkheid dan ook van onze informatie op uw eigen risico is.

12.2 Geen garanties met betrekking tot beschikbaarheid - De service wordt verspreid op "as is"-basis. Wij staan er niet voor in dat de Service of de Website ononderbroken of error-vrij is. Er kunnen zich vertragingen, tekortkomingen en onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van onze Diensten of de Website. Waar wettelijk toegestaan, erkent u dat onze Diensten (en de beschikbaarheid van de Website) wordt verschaft zonder enige garanties van welke soort dan ook, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of gepastheid voor welk doel dan ook.

12.3 Impliciete garanties uitgesloten - Tot zover wettelijke toegestaan wordt elke voorwaarde normaal gesproken geïmpliceerd in deze Algemene Voorwaarden hierbij uitgesloten. Waar wetgeving een voorwaarde of garantie impliceert, en deze wetgeving verbiedt ons het uitsluiten of modificeren van de toepassing van, of onze wettelijke aansprakelijk onder, elk soortgelijke voorwaarde of garantie, dan zal deze voorwaarde of garantie als inbegrepen worden beschouwd maar onze aansprakelijkheid zal worden beperkt in het geval van schending van deze voorwaarde of garantie tot een of meer van de volgende:

(a) als de schending betrekking heeft op goederen:
i. de vervanging van de goederen of leveren van gelijkwaardige goederen;
ii. de reparatie van dusdanige goederen;
iii. de betaling van kosten met betrekking tot de vervanging van goederen of het verwerven van gelijkwaardige goederen; en

(b) als de schending betrekking heeft op onze Diensten:
i. het opnieuw leveren van onze Diensten; of
ii. de betaling van de kosten van het opnieuw leveren van onze Diensten.

12.4 Geen aansprakelijkheid voor verlies - Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor welk verlies of welke schade dan ook, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief door nalatigheid), welke u direct of indirect ondergaat met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, de Website of Gelinkte Websites, ook accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor enig verlies voortkomend uit uw gebruik van, of vertrouwen op, informatie bevat in of toegang verkregen via onze Diensten of de Website. Ter vermijding van twijfel en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken:

(a) De Onderneming accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, twijfelachtige, indicatieve, speciale of beduidende schade voortkomende uit of op wat voor manier dan ook in verband met uw gebruik van de Service of de Website of met vertraging of het onvermogen de Service of de Website te gebruiken, of voor welke informatie dan ook, producten en andere diensten verkregen via de Service of de Website, of op een andere manier voortkomend uit het gebruik van de Website, al dan niet op basis van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anders, zelfs als de Onderneming op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade;

(b) De Onderneming accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor welke informatie of materiaal dan ook welke u verstuurd naar onze Diensten of de Website, evenmin accepteren wij geen enkele verantwoordelijkheid voor misbruik van welke informatie of materiaal dan ook welke u verstuurd naar onze Diensten of de Website naar andere members of gebruikers;

(c) De Onderneming accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag van welke member of andere gebruiker van de Service dan ook, inclusief en zonder beperking enig gedrag welke fysieke verwondingen toebrengt aan welke persoon dan ook.

13. SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT ONLINE DATING

13.1 Risico's - U erkend dat er risico's betrokken zijn bij online dating, inclusief en zonder beperking, het zich onwetend inlaten met minderjarige personen of personen welke handelen onder valse voorwendselen of voor criminele doeleinden.

13.2 Geen garantie met betrekking tot identiteit members - U erkend dat gebruikersauthentificatie op het internet extreem moeilijk is. De Onderneming geeft geen garanties en kan geen garanties geven dat elk lid of elke gebruiker van onze Diensten is wie hij of zij beweert te wezen. Verder geeft de Onderneming geen garanties dat member profielen betrouwbaar, accuraat en compleet zijn. Daarom is het vereist dat u voorzichtig bent in het omgaan met andere members en gebruikers van onze Diensten en de Website.

14. COMMUNICATIE

De Onderneming behoudt zich het recht om elektronische mail naar u te sturen betreffende veranderingen en toevoegingen aan onze Diensten, of welke producten en diensten dan ook behorend tot de Onderneming en zijn gelieerde ondernemingen.

15. BEËINDIGING

15.1 Overeenkomst van kracht voor members - Deze Overeenkomst zal in zijn volledigheid van kracht zijn gedurende de tijd dat u een member bent van de Service of wanneer u deze Website op een andere manier gebruikt.

15.2 Beëindiging van membership door u - U kan uw membership beëindigen op elk moment en om elke reden, onmiddellijk van kracht na ontvangst van uw schriftelijke beëindigmededeling. Mededelingen ter beëindiging kunnen worden ge-e-mailed naar het e-mail adres dat staat vermeld in de Contact sectie van de Website, of kunnen worden bewerkstelligd door op de Membership Uitschakelen link in de member sectie van de Website te klikken.
 

15.3 Beëindiging van uw toegang tot onze Diensten - Wij kunnen, in onze absolute discretie, uw toegang op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder aankondiging vooraf, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking, elke frauduleuze, misbruikende, of andere illegale activiteit, of datgene dat op een andere manier mogelijk het plezier van anderen van de Service kan beïnvloeden.

15.4 Beëindiging van membership door ons - Wij kunnen mogelijk per direct uw membership en uw toegang tot onze Diensten beëindigen (in onze absolute discretie) als wij vaststellen dat u deze Overeenkomst heeft geschonden. Een mededeling van beëindiging zal worden verzonden naar het laatste e-mailadres dat u aan ons verschaft. Alle vooruitbetaalde kosten die betrekking hebben op de periode volgende op de beëindiging zullen terugbetaald worden na aftrek van alle opgelopen kosten en geleden verliezen door de Onderneming in verband met uw membership.

15.5 Deactivatie wanneer niet gebruikt - Wij kunnen mogelijk uw account deactiveren als u de Service niet gebruikt heeft gedurende een periode van 6 opeenvolgende maanden tenzij u een actief betaald abonnement heeft.

16. VRIJWARING EN ONTHEFFING

16.1 Vrijwaring - U gaat akkoord met het vrijwaren, verdedigen en het schadeloos stellen van de Onderneming, zijn gelieerde ondernemingen, verwante ondernemingen, aandeelhouders, beamten, werknemers, belangenbehartigers en vertegenwoordigers voor iedere en alle Claims, verlies, schade, belasting, aansprakelijkheid en/of onkosten (inclusief juridische kosten en op basis van volledige schadeloosstelling) welke mogelijk opgelopen zijn door de Onderneming, zijn gelieerde ondernemingen, verwante ondernemingen, aandeelhouders, beamten, werknemers, belangenbehartigers en vertegenwoordigers voortkomend uit of in verband met uw gebruik van onze Diensten of de Website, inclusief en zonder beperking elke willekeurige schending door u van deze Overeenkomst of Claims gevorderd door andere partijen jegens u. U gaat akkoord met volledige medewerking ter verdediging van elke willekeurige Claim. Wij behouden ons het recht (maar zijn onder geen verplichting) exclusieve verdediging en controle over elke willekeurige zaak op ons te nemen onderhevig aan schadeloosstelling door u, op voorwaarde dat u aansprakelijk zult blijven voor elke dusdanige Claim.

16.2 Ontheffing - Hierbij ontheft, vergeeft, ontslaat, ziet u af, en geeft u iedere en alle Claims op die u nu heeft of mogelijk zult hebben op onze Onderneming, gelieerde ondernemingen, verwante ondernemingen, aandeelhouders, beamten, werknemers, belangenbehartigers en vertegenwoordigers welke verband hebben met, voortkomen uit of directe of indirecte betrekking hebben met uw gebruik van onze Dienste of de Website.

17. ALGEMEEN

17.1 Mogelijkheid tot naleving - De Onderneming accepteert geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden waar dit wordt veroorzaakt door omstandigheden die voorbij gaan aan onze aannemelijke controle.

17.2 Verklaring van afstand - Als wij afstand nemen van welke rechten dan ook welke ons ter beschikking staan onder deze Algemene Voorwaarden voor een bepaald geval, betekent dit niet dat wij automatisch afstand doen van deze rechten in een ander geval.

17.3 Scheidbaarheid - Als van een of meerdere van deze Algemene Voorwaarden wordt vastgesteld dat deze ongeldig, onafdwingbaar of illegaal zijn voor wat voor reden dan ook, dan zullen de overgebleven Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

17.4 Aanpassing - Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te verbeteren. Verbeteringen zullen onmiddellijk van kracht zijn op het moment van notificatie op onze Website. Uw voortdurende gebruik van de Website volgende op een dergelijke notificatie zal een overeenkomst representeren aan welke u gebonden bent door deze aangepaste Algemene Voorwaarden.

17.5 Toewijzing - U mag uw rechten onder deze Overeenkomst of in verband met onze Diensten of de Website niet toewijzen aan een derde partij. De Onderneming heeft het recht om een willekeurige of al zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst toe te wijzen aan een willekeurige derde partij. Naar keuze van de Onderneming, in het geval dat Moslimpartner.nl verplichtingen onder deze Overeenkomst op zich worden genomen door een derde partij, zal de Onderneming worden ontslagen van een willekeurige of alle aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst.

17.6 Relatie - U gaat er mee akkoord dat er geen joint venture, vennootschap, diensbetrekking, of enige andere relatie bestaat tussen u en de Onderneming als een gevolg van deze Overeenkomst of uw gebruik van onze Diensten of de Website.

17.7 Toepasselijk recht - Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. U gaat er mee akkoord om u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtsprekende macht en aan de Nederlandse wetgeving.

18. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende overeenkomstige betekenissen:

"Claim" betekent, in relatie tot een persoon, een claim, eis, redmiddel, rechtszaak, verwonding, schade, verlies, (on)kosten, aansprakelijkheid, geding, optreden als eiser, claim ter compensatie of vergoeding of opgelopen aansprakelijkheid opgelopen door of te maken of te herstellen door of tegen de persoon, op wat voor manier dan ook voortkomend en al dan niet vastgesteld, of accuut, toekomstig of potentieel;

"Commercialiseren" betekend het uitbuiten, adverteren, promoten, ontwikkelen, integreren, onderzoeken, verkopen en het bewerkstelligen van enige andere activiteit voor winst of beloning;

"Onderneming" betekent MOSLIMPARTNER.NL, een in PLAATS, te Nederland geregistreerde onderneming, en elk verwant orgaan of partner gelieerd aan deze onderneming;

"Persoonsgegevens" Persoonlijke gegevens zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, neergelegd in de Nederlandse wetgeving (Wbp);

"Privacybeleid " betekend het privacybeleid van de Onderneming welke beschikbaar is op de Website;

"Diensten" betekenen de faciliteiten beschikbaar gesteld voor members via de Website;

"Website" betekent deze website welke in het eigendom is en wordt beheerd door de Onderneming;

"Algemene Voorwaarden " betekenen de algemene voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd worden door de Onderneming, welke de overeenkomst tussen u en de Onderneming vormt;

"wij", "ons" en "onze" verwijzen alle naar de Onderneming.