Gebruikersvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en gebruik van deze website, gaat u akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid gaat in relatie tot u met deze website. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, dan kunt u onze website niet gebruiken.

De term 'website' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website. De term "gebruiker" verwijst naar de website bezoeker.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is voor de gebruikers algemene informatie en gebruik alleen. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Gebruiker erkent dat noch wij, noch derden geen enkele garantie bieden, terwijl de gebruiker deze website voor een bepaald doel gebruikt. Wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele schade in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet uit.
  • Gebruikers die gebruik maken van de informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar is dmv specifieke eisen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom van of in licentie is bij ons. Dit materiaal omvat, niet alleen beperkt tot het ontwerp maar ook de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen. Reproductie is verboden zonder ontvangst van expliciete toestemming.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een claim voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
  • Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker om nadere informatie te verstrekken. Hetgeen betekent niet dat we instemmen met de informatie van die website(s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Gebruiker zal geen illegale inhoud te toevogen aan deze website, en gaat akkoord om de website-eigenaren te waarschuwen na het zien van andere gebruikers die dat wel doen.
Wachtwoord beschermde foto
Wachtwoord beschermde foto
Wachtwoord beschermde foto